GRATIS FRAGT PÅ KØB OVER 999,-
DINE DATA ER 100% SIKRET HOS OS.
STORT UDVALG I KRYSTALLER
14 DAGES FORTRYDELSESRET

Lemurie

ATLANTIS OG LEMURIEN

MU

Mu, et af de sunkne kontinenter, blev også kaldt "Sollandet" og var

beliggende i det, som i dag kaldes Stillehavet, Det Indiske ocean, den nordlige del af Afrika. Beboerne var ikke-fysiske og de havde en

bevidsthed i 4. og 5. dimension, i tankens og intuitionens verden. Der findes derfor ingen efterladenskaber. De levede i pagt med de

kosmiske love, og det lykkedes en del af dem at opnå et højt

udviklingstrin, idet de modtog undervisning og besøg fra andre, højt

udviklede galaktiske systemer.

LEMURIEN

Lemurien dækker det vi i dag kalder Californien, Stillehavsøerne, Påskeøerne, dele af Sydamerika, Australien, Madagaskar o.a. Denne civilisation oplevede store højder - og et tilsvarende fald. Det oprindelige Mu-folk var ydmyge mennesker, som holdt af at dyrke jorden. De havde en stæk forbindelse til devariget i deres arbejde med naturen og healingsenergien. De var meget gruppeorienterede og arbejdede kun i grupper.

I begyndelsen af den cyklus, hvortil d et tidlige Mu hører, var kontinentet befolket af mange Stjernemennesker, hvoraf en del kom fra Sirius-systemet. Dengang fungerede Tiahuanaco (og senere hele området omkring Titicaca-søen) som et fokus for undervisning og indvielse af menneskeheden. De mest kendte af sirianerne var forfædre til mange stammer og præst e-skaber, hvo raf et inkarnerede på Påskeøerne.

En gruppe kaldet cykloperne kom først, dernæst deres efterkommere, EL'erne, hvoraf nogle havde 3 øjne, det ene var ikke-fysisk. Deres efterkommere blev kaldt Elder-racen, hvis største talent var deres evne til at fokusere. De kunne samle deres bevidsthed i Út punkt, så de kunne se som Út øje. de byggede et gitternet på Jorden, som gjorde det muligt at åbne en stjerneportal ind til de højere dimensioner og dermed åbne op for en en højere udviklingsspiral, hvor igennem de, som var rede dertil, kunne transcendere til de højere

dimensioner.

I midten af den 3. rodraces udvikling, ankom de 4 KumÔraer fra Venus til Jorden, for at overtage klodens styrelse og grundlægge Det okkulte Hieraki her på planeten. De 4 KumÔra'er var Sanat KumÔra - Den gamle af Dage, Venus' planetariske hersker, samt hans brødre Sananda, Sanaka og Santana KumÔra. De 4 KumÔra'er kom med et stort følge ved påbegyndelsen af en ny evolutionscyklus.

Mu og det tidlige Atlantis eksisterede side om side. Også på Atlantis var mange Stjernemennesker inkarnerede. Der var mange Stjernemennesker fra Plejaderne. Ved KumÔra'ernes ankomst fra Venus blev rodracen tilført nyt blod. Også på Atlantis fandtes mange templer, hvor der blev arbejdet med kosmiske energier - med magi i det hele taget. Magi er ganske enkelt kendskab til energier vibrationer, og evnen til at arbejde bevidst og koncentreret med disse. Om det er hvid eller sort magi, man udøver, afhænger af motivationen.

Atlantiderne arbejdede meget med lydvibrationer og lys/farver. De kommunikerede ved hjælp af lyd, farver og billeder, samt telepati. På samme vis kommunikerede de med dyrene, som de herskede over igennem kærlighed og respekt. Respekt betyder at hjælpe dem fremad i deres udvikling - uden at betvinge og fratage dem deres frie vilje. Men mennesket af i dag har glemt denne sandhed! Ligesom de har glemt jordens, vandets, ildens og luftens devaer - naturånderne. Vi må huske den spirituelle sandhed, at ethvert levende væsen har en ånd, som besjæler det!

preload spinner